خانه / تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات
تبلیغات

تبلیغات

برای تبلیغ در این تارنما، پس از مطالعه‌ی شرایط زیر و در صورت تمایل، می‌توانید از طریق صفحه‌ی «تماس با من»، درخواست خود را ارسال نموده تا برای هماهنگی نهایی با شما تماس گرفته شود.

*

*

الف) تبلیغ در بالای کلیه‌ی مقالات به مدت یک ماه:

یک عدد تبلیغ با سایز عکس ۶۰ * ۴۶۸ پیکسل
« این تبلیغ در کلیه‌ی مقالات و نوشته‌ها تکرار می‌شود. »
مبلغ: ۷۵/۰۰۰ تومان

*******

ب) تبلیغ در کنار کلیه‌ی صفحات به مدت یک ماه:

ده عدد کادر تبلیغ با سایز عکس ۱۲۵ * ۱۲۵ پیکسل
« این تبلیغ در کلیه‌ی صفحات سایت دیده می‌شود. »
مبلغ هر کادر: ۲۵/۰۰۰ تومان

*******

پ) تبلیغ در پایین کلیه‌ی مقالات به مدت یک ماه:

یک عدد تبلیغ با سایز عکس ۶۰ * ۴۶۸ پیکسل
« این تبلیغ در کلیه‌ی مقالات و نوشته‌ها تکرار می‌شود. »
مبلغ: ۵۵/۰۰۰ تومان

*******

ت) تبلیغ در پایین کلیه‌ی صفحات (بالای منوی پایینی سایت) به مدت یک ماه:

یک عدد تبلیغ با سایز عکس ۹۰ * ۷۲۸ پیکسل
« این تبلیغ در پایین کلیه‌ی صفحات سایت و قبل از کادر مشکی ِ منوی سایت، دیده می‌شود. »
مبلغ هر کادر: ۶۰/۰۰۰ تومان

*******

ث) تبلیغ در پایین کلیه‌ی صفحات به مدت یک ماه:

ده عدد کادر تبلیغ با سایز عکس ۱۲۵ * ۱۲۵ پیکسل
« این تبلیغ در پایین کلیه‌ی صفحات سایت دیده می‌شود. »
مبلغ هر کادر: ۲۰/۰۰۰ تومان

*******

لطفا توجه فرمایید:

* برای بزرگ‌تر دیدن عکس ِ محل قرارگیری تبلیغات، روی آن کلیک کنید.

* تبلیغات برای سه ماه و شش ماه به ترتیب شامل ۷٪ و ۱۵٪ تخفیف است.

* تمامی تبلیغات برای تئاترها و فیلم‌های سینمای هنر و تجربه شامل ۲۰٪ تخفیف است.

* تمامی تبلیغات برای تئاترهای دانشجویی شامل ۳۵٪ تخفیف است.

* برای هر تبلیغ، تنها یکی از موارد تخفیف (مواردی که در فوق نوشته شده‌است) را می‌توان استفاده کرد.