خانه / عکس / عودلاجان، میراث تهران قدیم (بخش دوم)

عودلاجان، میراث تهران قدیم (بخش دوم)

عودلاجان، میراث تهران قدیم (بخش دوم) (۱) (۲)

نام مجموعه: عودلاجان، میراث تهران قدیم
عکاس: هنگامه ناهید
تاریخ: بهمن و اسفند ۱۳۹۷ خورشیدی

(ادامه از بخش اول..)

عودلاجان، میراث تهران قدیم..

..اما هنوز هم می‌توان در دل تهران، در دل این شهر پارادوکس‌ها، میراثی از تهران قدیم را جست و یافت..

مثلا خیلی سخت نیست تا سر از عودلاجان، محله‌ی اعیانی قدیمی تهران در بیاورید.

من همیشه برای رفتن به عودلاجان، راه بازار را انتخاب می‌کنم. کافی‌ست تا روبه‌روی بازار آهنگران، وارد دالان زیبا و بازسازی شده‌ی بازارچه‌ی سنتی عودلاجان بشوید و با هر قدمی که بردارید، بیشتر در دل این محله‌ی دوست‌داشتنی و قدمت‌دار فرو بروید. یکی دو دقیقه هم طول نمی‌کشد که خود را کاملا از فضای پر تنش تهرانِ امروز دور می‌یابید. شما قدم در کوچه پس‌کوچه‌هایی گذاشته‌اید که یادآور ایام گذشته‌ است. کوچه‌هایی که اگر زبان داشتند، آجر به آجرشان، گواهانی صادق بر آن‌چه که روزگاری به این شهر و مردمانش گذشته، بودند؛ کوچه‌هایی که قهر و آشتی‌های فراوان دیده‌اند، زایش و مرگ دیده‌اند، عاشقی و فارغی، عروسی‌ها و جدایی‌ها دیده‌اند..

عودلاجان، اگرچه امروز رونق گذشته‌اش را ندارد و بر دیوارهای زیبایش، ترک‌های عمیق و گشاد نشسته؛ ولی هنوز رنگ و بوی صداقت و آشتی و اعتماد و لوطی‌گری می‌دهد؛‌ هنوز هم در این کوچه‌ها مردم بهم سلام می‌کنند، احوالات همدیگر را جویا می‌شوند، در هنگام درد و نداری به داد هم می‌رسند و یار و یاور یکدیگر می‌شوند، نان‌شان را با هم تقسیم می‌کنند و نگران همسایه‌شان می‌شوند. هنوز هم در این کوچه‌ها یهودی و مسلمان شیعه و سنی کنار هم راه می‌روند و در جشن پسح و مصاپزی و عزای حسینی و عید فطر یک‌دل و همراه شده، شانه به شانه‌ی هم به محله و مردم‌شان خدمت می‌کنند.

عودلاجان، نگینی‌ست کهن در دل تهران، این شهرِ پارادوکس‌ها..

پی‌نوشت:

۱) برای دیدن بخش اول مجموعه «عودلاجان، میراث تهران قدیم» در همین سایت اینجا کلیک کنید.

۲) برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد محله «عودلاجان» اینجا کلیک کنید.

۳) برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد «خانه مدرس» اینجا کلیک کنید.

۴) برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد «امام‌زاده یحیی» اینجا کلیک کنید.

۵) تمامی عکس‌های این مجموعه با دوربین تلفن همراه گرفته شده است.

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ 

این را نیز ببینید

پنجره‌ها - ۰۶

پنجره‌ها

پنجره‌ها نام مجموعه: پنجره‌ها عکاس: هنگامه ناهید تاریخ: پاییز و زمستان سال ۱۳۹۶ خورشیدی   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *